Logo

е-фактура

Има ли 100% безплатна е-фактура?

Е-фактурата става все по-разпространена и е любим метод за създаване на фактури от хиляди собственици на бизнес. С ползването на е-фактура се пести време, а и средства от изпращане на фактура като хартиен носител. Подписът при издадена е-фактура може да бъде заменен не само от електронен подпис, а и от шифър. Е-фактура подписана с шифър е също толкова значима, колкото и фактура на хартиен носител с подпис и печат.

Както в много други области и при избора на подходящ софтуер за е-фактура трябва да се подходи внимателно, в противен случай ненужните разходи са неизбежни.

Всички платформи за е-фактура на българс език имат почти едни и същи функции. По-важните функции, без които няма как да се работи пълноценно с платформата са възможност за:
– създаване на номенклатури от стоки и услуги;
– създаване на списък с партньори и фирми;
– издаване и на други счетоводни документи, например проформа фактура, кредитно известие, дебитно известие, протокол, стокова разписка;
– ползване на електронен подпис;
– максимална защита на информацията;
– достъп 24/7;
– експорт в Excel и PDF;
– архивиране и възстановяване на информацията;
– професионално изглеждаща е-фактура и други счетоводни документи.

Има ли 100% безплатна е-фактура?

Отговорът за щастие е Да.

%d bloggers like this: